1. Rekisterinpitäjä
Oulun Tapahtumat Oy
Krouvintie 9, 90400 OULU
www.teatria.com | www.teatria.fi

2. Rekisterin asiakaspalvelu
+358 50 4723 985
info@teatria.com

3. Rekisterin nimi
Club Teatrian uutiskirje- ja kilpailurekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Club Teatrian tapahtumista tiedottaminen
Kilpailuun osallistuneiden käyttäjien tietojen ylläpito arvonnan suorittamista sekä kilpailun voittajan tavoittamista varten.
Mikäli käyttäjä on niin valinnut, hänelle lähetetään Club Teatrian palvelun uutiskirjeitä sähköpostitse. Tällöin hänen tietonsa jäävät tietojärjestelmään: muutoin käyttäjän tietoja ei säilytetä enää arvonnan jälkeen. Poikkeuksena tästä ovat arvonnan voittajan tiedot, jotka säilytetään ainakin palkinnon luovuttamiseen saakka.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot

Sähköpostiosoite
Muut asiakaskohtaiset tiedot

Nimi (vapaavalintainen)
Suostumus uutiskirjeen lähettämiseen.
Tieto onko asiakas yli vai alle 18 -vuotias. Alle 18 -vuotiaiden tiedot poistetaan ennen syöttöä uutiskirjerekisteriin.

6. Säännönnmukaiset tietolähteet
Asiakas antaa itse tietonsa Club Teatrian kotisivuilla tai muissa kanavissa.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietojen käsittelyä valvotaan tietojenkäsittelyvaltuuksien avulla.
Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.
Asiakastiedot säilytetään tietokannassa, johon pääsy on rajoitettu käyttäjäoikeuksilla ja jota säilytetään kulunvalvonnan avulla suojatuissa tiloissa.

9. Asiakkaan oikeudet
Rekisterissä oleva asiakas voi poistaa tietonsa ja uutiskirjeen saapumisen uutiskirjeen alalaidassa sijaitsevasta linkistä. Tarvittaessa henkilö voi jättää kirjallisen poistopyynnön rekisterin asiakaspalveluun.